wtorek, 5 lipca, 2022
Strona głównaJavaScriptWtyczka Html5 do przesyłania plików - Dropzone

Wtyczka Html5 do przesyłania plików – Dropzone

Dropzone to biblioteka JavaScript, która zamienia dowolny element HTML w wtyczkę do przesłania plików

-

- Reklama -
Dark Mode

dropzone (this link opens in a new window) by dropzone (this link opens in a new window)

Dropzone is an easy to use drag’n’drop library. It supports image previews and shows nice progress bars.

Dropzone to biblioteka JavaScript, która zamienia dowolny element HTML5 w wtyczkę do przesłania plików. Ta wtyczka używa drag & drop w swoim działaniu. To znaczy, że użytkownik może przeciągnąć i upuścić plik, który chce przesłać, a Dropzone wyświetli podgląd plików i pasek przesłania, oraz obsłuży przesłanie pliku w twoim projekcie za pośrednictwem XHR. Wtyczka jest w pełni konfigurowalna, autor daje możliwość ostylowania zgodnie z twoimi potrzebami, dlatego ta wtyczka do przesłania plików jest taka popularna i cieszy się dużym zaufaniem tysięcy programistów.

Meta:

Oficjalna strona: Wejdź na stronę internetową

Repozytorium: GitHub Dropzone

Rozmiar repozytorium: 1 102KB

NPM: npm i dropzone

Licencja: MIT

Pobierz: X-plugin Dropzone

– Reklama –
– Reklama –

Funkcje i cechy:

 • Wtyczka domyślnie skonfigurowana, żeby dobrze wyglądała 🙂 .
 • Pogląd miniatur obrazów. 
 • Wyświetlanie miniatur w dowolnym miejscu. 
 • Obsługa ekranów o wysokiej rozdzielczości. 
 • Wiele plików i synchroniczne przesłanie. 
 • Aktualizacja paska postępu. 
 • Obsługa dużych plików
 • Przesyłanie fragmentaryczne (Przesyłaj duże pliki w mniejszych porcjach). 
 • Obsługa przesłania Multipart  Amazon S3
 • Zmiana rozmiaru obrazu przesłanego na serwer przed wysłaniem. 

Instalacja:

Aby dodać do swojego projektu ten widżet musisz użyć NPM-a menadżera pakietów dla pluginów JavaScript.

npm install --save dropzone // npm
yarn add dropzone // yarn
– Reklama –

Użycie i podstawowe metody:

Użyj jako moduł ES6 (zalecane):

import { Dropzone } from "dropzone";
const dropzone = new Dropzone("div#myId", { url: "/file/post" });

Użyj jako moduł CommonJS:

const { Dropzone } = require("dropzone");
const dropzone = new Dropzone("div#myId", { url: "/file/post" });

Użyj bez menadżera pakietów lub bundlera:

<script src="https://unpkg.com/dropzone@5/dist/min/dropzone.min.js"></script>
<link
 rel="stylesheet"
 href="https://unpkg.com/dropzone@5/dist/min/dropzone.min.css"
 type="text/css"
/>

<div class="my-dropzone"></div>

<script>
 // Dropzone has been added as a global variable.
 const dropzone = new Dropzone("div.my-dropzone", { url: "/file/post" });
</script>
– Reklama –

Opcje:

Spis dostępnych opcji:

let defaultOptions = {
 /**
  * Has to be specified on elements other than form (or when the form doesn't
  * have an `action` attribute).
  *
  * You can also provide a function that will be called with `files` and
  * `dataBlocks` and must return the url as string.
  */
 url: null,

 /**
  * Can be changed to `"put"` if necessary. You can also provide a function
  * that will be called with `files` and must return the method (since `v3.12.0`).
  */
 method: "post",

 /**
  * Will be set on the XHRequest.
  */
 withCredentials: false,

 /**
  * The timeout for the XHR requests in milliseconds (since `v4.4.0`).
  * If set to null or 0, no timeout is going to be set.
  */
 timeout: null,

 /**
  * How many file uploads to process in parallel (See the
  * Enqueuing file uploads documentation section for more info)
  */
 parallelUploads: 2,

 /**
  * Whether to send multiple files in one request. If
  * this it set to true, then the fallback file input element will
  * have the `multiple` attribute as well. This option will
  * also trigger additional events (like `processingmultiple`). See the events
  * documentation section for more information.
  */
 uploadMultiple: false,

 /**
  * Whether you want files to be uploaded in chunks to your server. This can't be
  * used in combination with `uploadMultiple`.
  *
  * See [chunksUploaded](#config-chunksUploaded) for the callback to finalise an upload.
  */
 chunking: false,

 /**
  * If `chunking` is enabled, this defines whether **every** file should be chunked,
  * even if the file size is below chunkSize. This means, that the additional chunk
  * form data will be submitted and the `chunksUploaded` callback will be invoked.
  */
 forceChunking: false,

 /**
  * If `chunking` is `true`, then this defines the chunk size in bytes.
  */
 chunkSize: 2 * 1024 * 1024,

 /**
  * If `true`, the individual chunks of a file are being uploaded simultaneously.
  */
 parallelChunkUploads: false,

 /**
  * Whether a chunk should be retried if it fails.
  */
 retryChunks: false,

 /**
  * If `retryChunks` is true, how many times should it be retried.
  */
 retryChunksLimit: 3,

 /**
  * The maximum filesize (in MiB) that is allowed to be uploaded.
  */
 maxFilesize: 256,

 /**
  * The name of the file param that gets transferred.
  * **NOTE**: If you have the option `uploadMultiple` set to `true`, then
  * Dropzone will append `[]` to the name.
  */
 paramName: "file",

 /**
  * Whether thumbnails for images should be generated
  */
 createImageThumbnails: true,

 /**
  * In MB. When the filename exceeds this limit, the thumbnail will not be generated.
  */
 maxThumbnailFilesize: 10,

 /**
  * If `null`, the ratio of the image will be used to calculate it.
  */
 thumbnailWidth: 120,

 /**
  * The same as `thumbnailWidth`. If both are null, images will not be resized.
  */
 thumbnailHeight: 120,

 /**
  * How the images should be scaled down in case both, `thumbnailWidth` and `thumbnailHeight` are provided.
  * Can be either `contain` or `crop`.
  */
 thumbnailMethod: "crop",

 /**
  * If set, images will be resized to these dimensions before being **uploaded**.
  * If only one, `resizeWidth` **or** `resizeHeight` is provided, the original aspect
  * ratio of the file will be preserved.
  *
  * The `options.transformFile` function uses these options, so if the `transformFile` function
  * is overridden, these options don't do anything.
  */
 resizeWidth: null,

 /**
  * See `resizeWidth`.
  */
 resizeHeight: null,

 /**
  * The mime type of the resized image (before it gets uploaded to the server).
  * If `null` the original mime type will be used. To force jpeg, for example, use `image/jpeg`.
  * See `resizeWidth` for more information.
  */
 resizeMimeType: null,

 /**
  * The quality of the resized images. See `resizeWidth`.
  */
 resizeQuality: 0.8,

 /**
  * How the images should be scaled down in case both, `resizeWidth` and `resizeHeight` are provided.
  * Can be either `contain` or `crop`.
  */
 resizeMethod: "contain",

 /**
  * The base that is used to calculate the **displayed** filesize. You can
  * change this to 1024 if you would rather display kibibytes, mebibytes,
  * etc... 1024 is technically incorrect, because `1024 bytes` are `1 kibibyte`
  * not `1 kilobyte`. You can change this to `1024` if you don't care about
  * validity.
  */
 filesizeBase: 1000,

 /**
  * If not `null` defines how many files this Dropzone handles. If it exceeds,
  * the event `maxfilesexceeded` will be called. The dropzone element gets the
  * class `dz-max-files-reached` accordingly so you can provide visual
  * feedback.
  */
 maxFiles: null,

 /**
  * An optional object to send additional headers to the server. Eg:
  * `{ "My-Awesome-Header": "header value" }`
  */
 headers: null,

 /**
  * Should the default headers be set or not?
  * Accept: application/json <- for requesting json response
  * Cache-Control: no-cache <- Request shouldnt be cached
  * X-Requested-With: XMLHttpRequest <- We sent the request via XMLHttpRequest
  */
 defaultHeaders: true,

 /**
  * If `true`, the dropzone element itself will be clickable, if `false`
  * nothing will be clickable.
  *
  * You can also pass an HTML element, a CSS selector (for multiple elements)
  * or an array of those. In that case, all of those elements will trigger an
  * upload when clicked.
  */
 clickable: true,

 /**
  * Whether hidden files in directories should be ignored.
  */
 ignoreHiddenFiles: true,

 /**
  * The default implementation of `accept` checks the file's mime type or
  * extension against this list. This is a comma separated list of mime
  * types or file extensions.
  *
  * Eg.: `image/*,application/pdf,.psd`
  *
  * If the Dropzone is `clickable` this option will also be used as
  * [`accept`](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/HTML/Element/input#attr-accept)
  * parameter on the hidden file input as well.
  */
 acceptedFiles: null,

 /**
  * **Deprecated!**
  * Use acceptedFiles instead.
  */
 acceptedMimeTypes: null,

 /**
  * If false, files will be added to the queue but the queue will not be
  * processed automatically.
  * This can be useful if you need some additional user input before sending
  * files (or if you want want all files sent at once).
  * If you're ready to send the file simply call `myDropzone.processQueue()`.
  *
  * See the [enqueuing file uploads](#enqueuing-file-uploads) documentation
  * section for more information.
  */
 autoProcessQueue: true,

 /**
  * If false, files added to the dropzone will not be queued by default.
  * You'll have to call `enqueueFile(file)` manually.
  */
 autoQueue: true,

 /**
  * If `true`, this will add a link to every file preview to remove or cancel (if
  * already uploading) the file. The `dictCancelUpload`, `dictCancelUploadConfirmation`
  * and `dictRemoveFile` options are used for the wording.
  */
 addRemoveLinks: false,

 /**
  * Defines where to display the file previews – if `null` the
  * Dropzone element itself is used. Can be a plain `HTMLElement` or a CSS
  * selector. The element should have the `dropzone-previews` class so
  * the previews are displayed properly.
  */
 previewsContainer: null,

 /**
  * Set this to `true` if you don't want previews to be shown.
  */
 disablePreviews: false,

 /**
  * This is the element the hidden input field (which is used when clicking on the
  * dropzone to trigger file selection) will be appended to. This might
  * be important in case you use frameworks to switch the content of your page.
  *
  * Can be a selector string, or an element directly.
  */
 hiddenInputContainer: "body",

 /**
  * If null, no capture type will be specified
  * If camera, mobile devices will skip the file selection and choose camera
  * If microphone, mobile devices will skip the file selection and choose the microphone
  * If camcorder, mobile devices will skip the file selection and choose the camera in video mode
  * On apple devices multiple must be set to false. AcceptedFiles may need to
  * be set to an appropriate mime type (e.g. "image/*", "audio/*", or "video/*").
  */
 capture: null,

 /**
  * **Deprecated**. Use `renameFile` instead.
  */
 renameFilename: null,

 /**
  * A function that is invoked before the file is uploaded to the server and renames the file.
  * This function gets the `File` as argument and can use the `file.name`. The actual name of the
  * file that gets used during the upload can be accessed through `file.upload.filename`.
  */
 renameFile: null,

 /**
  * If `true` the fallback will be forced. This is very useful to test your server
  * implementations first and make sure that everything works as
  * expected without dropzone if you experience problems, and to test
  * how your fallbacks will look.
  */
 forceFallback: false,

 /**
  * The text used before any files are dropped.
  */
 dictDefaultMessage: "Drop files here to upload",

 /**
  * The text that replaces the default message text it the browser is not supported.
  */
 dictFallbackMessage:
  "Your browser does not support drag'n'drop file uploads.",

 /**
  * The text that will be added before the fallback form.
  * If you provide a fallback element yourself, or if this option is `null` this will
  * be ignored.
  */
 dictFallbackText:
  "Please use the fallback form below to upload your files like in the olden days.",

 /**
  * If the filesize is too big.
  * `{{filesize}}` and `{{maxFilesize}}` will be replaced with the respective configuration values.
  */
 dictFileTooBig:
  "File is too big ({{filesize}}MiB). Max filesize: {{maxFilesize}}MiB.",

 /**
  * If the file doesn't match the file type.
  */
 dictInvalidFileType: "You can't upload files of this type.",

 /**
  * If the server response was invalid.
  * `{{statusCode}}` will be replaced with the servers status code.
  */
 dictResponseError: "Server responded with {{statusCode}} code.",

 /**
  * If `addRemoveLinks` is true, the text to be used for the cancel upload link.
  */
 dictCancelUpload: "Cancel upload",

 /**
  * The text that is displayed if an upload was manually canceled
  */
 dictUploadCanceled: "Upload canceled.",

 /**
  * If `addRemoveLinks` is true, the text to be used for confirmation when cancelling upload.
  */
 dictCancelUploadConfirmation: "Are you sure you want to cancel this upload?",

 /**
  * If `addRemoveLinks` is true, the text to be used to remove a file.
  */
 dictRemoveFile: "Remove file",

 /**
  * If this is not null, then the user will be prompted before removing a file.
  */
 dictRemoveFileConfirmation: null,

 /**
  * Displayed if `maxFiles` is st and exceeded.
  * The string `{{maxFiles}}` will be replaced by the configuration value.
  */
 dictMaxFilesExceeded: "You can not upload any more files.",

 /**
  * Allows you to translate the different units. Starting with `tb` for terabytes and going down to
  * `b` for bytes.
  */
 dictFileSizeUnits: { tb: "TB", gb: "GB", mb: "MB", kb: "KB", b: "b" },
 /**
  * Called when dropzone initialized
  * You can add event listeners here
  */
 init() {},

 /**
  * Can be an **object** of additional parameters to transfer to the server, **or** a `Function`
  * that gets invoked with the `files`, `xhr` and, if it's a chunked upload, `chunk` arguments. In case
  * of a function, this needs to return a map.
  *
  * The default implementation does nothing for normal uploads, but adds relevant information for
  * chunked uploads.
  *
  * This is the same as adding hidden input fields in the form element.
  */
 params(files, xhr, chunk) {
  if (chunk) {
   return {
    dzuuid: chunk.file.upload.uuid,
    dzchunkindex: chunk.index,
    dztotalfilesize: chunk.file.size,
    dzchunksize: this.options.chunkSize,
    dztotalchunkcount: chunk.file.upload.totalChunkCount,
    dzchunkbyteoffset: chunk.index * this.options.chunkSize,
   };
  }
 },

 /**
  * A function that gets a [file](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/DOM/File)
  * and a `done` function as parameters.
  *
  * If the done function is invoked without arguments, the file is "accepted" and will
  * be processed. If you pass an error message, the file is rejected, and the error
  * message will be displayed.
  * This function will not be called if the file is too big or doesn't match the mime types.
  */
 accept(file, done) {
  return done();
 },

 /**
  * The callback that will be invoked when all chunks have been uploaded for a file.
  * It gets the file for which the chunks have been uploaded as the first parameter,
  * and the `done` function as second. `done()` needs to be invoked when everything
  * needed to finish the upload process is done.
  */
 chunksUploaded: function (file, done) {
  done();
 },

 /**
  * Sends the file as binary blob in body instead of form data.
  * If this is set, the `params` option will be ignored.
  * It's an error to set this to `true` along with `uploadMultiple` since
  * multiple files cannot be in a single binary body.
  */
 binaryBody: false,

 /**
  * Gets called when the browser is not supported.
  * The default implementation shows the fallback input field and adds
  * a text.
  */
 fallback() {
  // This code should pass in IE7... :(
  let messageElement;
  this.element.className = `${this.element.className} dz-browser-not-supported`;

  for (let child of this.element.getElementsByTagName("div")) {
   if (/(^| )dz-message($| )/.test(child.className)) {
    messageElement = child;
    child.className = "dz-message"; // Removes the 'dz-default' class
    break;
   }
  }
  if (!messageElement) {
   messageElement = Dropzone.createElement(
    '<div class="dz-message"><span></span></div>'
   );
   this.element.appendChild(messageElement);
  }

  let span = messageElement.getElementsByTagName("span")[0];
  if (span) {
   if (span.textContent != null) {
    span.textContent = this.options.dictFallbackMessage;
   } else if (span.innerText != null) {
    span.innerText = this.options.dictFallbackMessage;
   }
  }

  return this.element.appendChild(this.getFallbackForm());
 },

 /**
  * Gets called to calculate the thumbnail dimensions.
  *
  * It gets `file`, `width` and `height` (both may be `null`) as parameters and must return an object containing:
  *
  * - `srcWidth` & `srcHeight` (required)
  * - `trgWidth` & `trgHeight` (required)
  * - `srcX` & `srcY` (optional, default `0`)
  * - `trgX` & `trgY` (optional, default `0`)
  *
  * Those values are going to be used by `ctx.drawImage()`.
  */
 resize(file, width, height, resizeMethod) {
  let info = {
   srcX: 0,
   srcY: 0,
   srcWidth: file.width,
   srcHeight: file.height,
  };

  let srcRatio = file.width / file.height;

  // Automatically calculate dimensions if not specified
  if (width == null && height == null) {
   width = info.srcWidth;
   height = info.srcHeight;
  } else if (width == null) {
   width = height * srcRatio;
  } else if (height == null) {
   height = width / srcRatio;
  }

  // Make sure images aren't upscaled
  width = Math.min(width, info.srcWidth);
  height = Math.min(height, info.srcHeight);

  let trgRatio = width / height;

  if (info.srcWidth > width || info.srcHeight > height) {
   // Image is bigger and needs rescaling
   if (resizeMethod === "crop") {
    if (srcRatio > trgRatio) {
     info.srcHeight = file.height;
     info.srcWidth = info.srcHeight * trgRatio;
    } else {
     info.srcWidth = file.width;
     info.srcHeight = info.srcWidth / trgRatio;
    }
   } else if (resizeMethod === "contain") {
    // Method 'contain'
    if (srcRatio > trgRatio) {
     height = width / srcRatio;
    } else {
     width = height * srcRatio;
    }
   } else {
    throw new Error(`Unknown resizeMethod '${resizeMethod}'`);
   }
  }

  info.srcX = (file.width - info.srcWidth) / 2;
  info.srcY = (file.height - info.srcHeight) / 2;

  info.trgWidth = width;
  info.trgHeight = height;

  return info;
 },

 /**
  * Can be used to transform the file (for example, resize an image if necessary).
  *
  * The default implementation uses `resizeWidth` and `resizeHeight` (if provided) and resizes
  * images according to those dimensions.
  *
  * Gets the `file` as the first parameter, and a `done()` function as the second, that needs
  * to be invoked with the file when the transformation is done.
  */
 transformFile(file, done) {
  if (
   (this.options.resizeWidth || this.options.resizeHeight) &&
   file.type.match(/image.*/)
  ) {
   return this.resizeImage(
    file,
    this.options.resizeWidth,
    this.options.resizeHeight,
    this.options.resizeMethod,
    done
   );
  } else {
   return done(file);
  }
 },

 /**
  * A string that contains the template used for each dropped
  * file. Change it to fulfill your needs but make sure to properly
  * provide all elements.
  *
  * If you want to use an actual HTML element instead of providing a String
  * as a config option, you could create a div with the id `tpl`,
  * put the template inside it and provide the element like this:
  *
  *   document
  *    .querySelector('#tpl')
  *    .innerHTML
  *
  */
 previewTemplate: defaultPreviewTemplate,

 /*
  Those functions register themselves to the events on init and handle all
  the user interface specific stuff. Overwriting them won't break the upload
  but can break the way it's displayed.
  You can overwrite them if you don't like the default behavior. If you just
  want to add an additional event handler, register it on the dropzone object
  and don't overwrite those options.
  */

 // Those are self explanatory and simply concern the DragnDrop.
 drop(e) {
  return this.element.classList.remove("dz-drag-hover");
 },
 dragstart(e) {},
 dragend(e) {
  return this.element.classList.remove("dz-drag-hover");
 },
 dragenter(e) {
  return this.element.classList.add("dz-drag-hover");
 },
 dragover(e) {
  return this.element.classList.add("dz-drag-hover");
 },
 dragleave(e) {
  return this.element.classList.remove("dz-drag-hover");
 },

 paste(e) {},

 // Called whenever there are no files left in the dropzone anymore, and the
 // dropzone should be displayed as if in the initial state.
 reset() {
  return this.element.classList.remove("dz-started");
 },

 // Called when a file is added to the queue
 // Receives `file`
 addedfile(file) {
  if (this.element === this.previewsContainer) {
   this.element.classList.add("dz-started");
  }

  if (this.previewsContainer && !this.options.disablePreviews) {
   file.previewElement = Dropzone.createElement(
    this.options.previewTemplate.trim()
   );
   file.previewTemplate = file.previewElement; // Backwards compatibility

   this.previewsContainer.appendChild(file.previewElement);
   for (var node of file.previewElement.querySelectorAll("[data-dz-name]")) {
    node.textContent = file.name;
   }
   for (node of file.previewElement.querySelectorAll("[data-dz-size]")) {
    node.innerHTML = this.filesize(file.size);
   }

   if (this.options.addRemoveLinks) {
    file._removeLink = Dropzone.createElement(
     `<a class="dz-remove" href="javascript:undefined;" data-dz-remove>${this.options.dictRemoveFile}</a>`
    );
    file.previewElement.appendChild(file._removeLink);
   }

   let removeFileEvent = (e) => {
    e.preventDefault();
    e.stopPropagation();
    if (file.status === Dropzone.UPLOADING) {
     return Dropzone.confirm(
      this.options.dictCancelUploadConfirmation,
      () => this.removeFile(file)
     );
    } else {
     if (this.options.dictRemoveFileConfirmation) {
      return Dropzone.confirm(
       this.options.dictRemoveFileConfirmation,
       () => this.removeFile(file)
      );
     } else {
      return this.removeFile(file);
     }
    }
   };

   for (let removeLink of file.previewElement.querySelectorAll(
    "[data-dz-remove]"
   )) {
    removeLink.addEventListener("click", removeFileEvent);
   }
  }
 },

 // Called whenever a file is removed.
 removedfile(file) {
  if (file.previewElement != null && file.previewElement.parentNode != null) {
   file.previewElement.parentNode.removeChild(file.previewElement);
  }
  return this._updateMaxFilesReachedClass();
 },

 // Called when a thumbnail has been generated
 // Receives `file` and `dataUrl`
 thumbnail(file, dataUrl) {
  if (file.previewElement) {
   file.previewElement.classList.remove("dz-file-preview");
   for (let thumbnailElement of file.previewElement.querySelectorAll(
    "[data-dz-thumbnail]"
   )) {
    thumbnailElement.alt = file.name;
    thumbnailElement.src = dataUrl;
   }

   return setTimeout(
    () => file.previewElement.classList.add("dz-image-preview"),
    1
   );
  }
 },

 // Called whenever an error occurs
 // Receives `file` and `message`
 error(file, message) {
  if (file.previewElement) {
   file.previewElement.classList.add("dz-error");
   if (typeof message !== "string" && message.error) {
    message = message.error;
   }
   for (let node of file.previewElement.querySelectorAll(
    "[data-dz-errormessage]"
   )) {
    node.textContent = message;
   }
  }
 },

 errormultiple() {},

 // Called when a file gets processed. Since there is a cue, not all added
 // files are processed immediately.
 // Receives `file`
 processing(file) {
  if (file.previewElement) {
   file.previewElement.classList.add("dz-processing");
   if (file._removeLink) {
    return (file._removeLink.innerHTML = this.options.dictCancelUpload);
   }
  }
 },

 processingmultiple() {},

 // Called whenever the upload progress gets updated.
 // Receives `file`, `progress` (percentage 0-100) and `bytesSent`.
 // To get the total number of bytes of the file, use `file.size`
 uploadprogress(file, progress, bytesSent) {
  if (file.previewElement) {
   for (let node of file.previewElement.querySelectorAll(
    "[data-dz-uploadprogress]"
   )) {
    node.nodeName === "PROGRESS"
     ? (node.value = progress)
     : (node.style.width = `${progress}%`);
   }
  }
 },

 // Called whenever the total upload progress gets updated.
 // Called with totalUploadProgress (0-100), totalBytes and totalBytesSent
 totaluploadprogress() {},

 // Called just before the file is sent. Gets the `xhr` object as second
 // parameter, so you can modify it (for example to add a CSRF token) and a
 // `formData` object to add additional information.
 sending() {},

 sendingmultiple() {},

 // When the complete upload is finished and successful
 // Receives `file`
 success(file) {
  if (file.previewElement) {
   return file.previewElement.classList.add("dz-success");
  }
 },

 successmultiple() {},

 // When the upload is canceled.
 canceled(file) {
  return this.emit("error", file, this.options.dictUploadCanceled);
 },

 canceledmultiple() {},

 // When the upload is finished, either with success or an error.
 // Receives `file`
 complete(file) {
  if (file._removeLink) {
   file._removeLink.innerHTML = this.options.dictRemoveFile;
  }
  if (file.previewElement) {
   return file.previewElement.classList.add("dz-complete");
  }
 },

 completemultiple() {},

 maxfilesexceeded() {},

 maxfilesreached() {},

 queuecomplete() {},

 addedfiles() {},
};

Przykład w codesandbox.io.

Moja wersja demo, przykład wykorzystania w standardowym projekcie.

Na koniec linki do repozytoria z przykładu:

Myślę że ten przykład wyjaśnią wszystkie wątpliwości z uruchomianiem pluginu. Po więcej zapraszam z zapoznaniem się z oficjalnym źródłem pluginu na github.

Pozdrawiam… 🙂

– Reklama –
- Reklama -
- Reklama -

Zostaw swój komentarz na ten temat:

- Reklama -

MUSISZ TO PRZECZYTAĆ

Szablon administratora Corona Admin – Free

0
Szablon administratora Corona Admin ma piękną typografię, wyrazisty design i starannie zaprojektowane pulpity nawigacyjne.
- Reklama -
- Reklama -